فرم نظر سنجی سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

همکاران ارجمند و دوستان گرامی

پیش از اینکه ما را با نقطه نظرات خود آشنا بفرمایید ، لطفا نکات زیر را مد نظر داشته باشید .
جهت برگزاری کنگره رادیولوژی در سطح فعلی حد اقل نیازها به شرح زیر است :
-یک سالن با ظرفیت 1000 نفر
-دو سالن با ظرفیت 200 نفر
-هفت سالن با ظرفیت بین 60 تا 100 نفر
-سالن صرف نهار گرم به ظرفیت 2000 نفر
-حد اقل فضای نمایشگاهی 2000 متر مربع
-پارکینگ با ظرفیت 2000 خودرو
-مکانات سمعی و بصری بین المللی
مکان های بررسی شده موجود عبارتند از : سالن اجلاس سران ، هتل اسپیناس پالاس ، نمایشگاه شهر آفتاب ، هتل المپیک ، نمایشگاه بین المللی و مرکز همایشهای برج میلاد
از میان این فضا ها تنها گزینه ای که در مجموع پاسخگوی نیازهای برگزاری کنگره در سطح کنونی بوده ، مرکز همایشهای برج میلاد است.
با این وجود ضمن تشکر مجدد از اینکه ما را یاری میفرمایید منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما جهت اصلاح روند برگزاری کنگره در سالهای آتی هستیم.
میزان رضایتمندی شما از هر یك از موارد زیر چقدر بوده است؟
(امتیاز بیشتر به معنی رضایت بیشتر است)
کدملی وارد شده صحیح نمی باشد
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا از ۱ تا ۵ یک مورد راانتخاب کنید.
لطفا یک مورد را بنویسید
لطفا یک مورد را بنویسید
لطفا یک مورد را بنویسید
لطفا بلی یا خیر را انتخاب نمایید
لطفا یک مورد را بنویسید
لطفا یک مورد را بنویسید
لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید