تهران فوکا...

14Tehranfoka

اسپانسر پلاتینیوم کنگره سی و ششم

اخبار تخصصی

رادیوگرافی ساده اندام تحتاتی(تکنیک ها و پاتولوژی های شایع)

رادیوگرافی ساده اندام تحتاتی(تکنیک ها و پاتولوژی های شایع)

دبیر برنامه : دکتربهزاد امین زاده  تاریخ : 15...
وبینار تصویربرداری نوزادان-بزرگداشت استاد دکتر مهرزاد مهدیزاده

وبینار تصویربرداری نوزادان-بزرگداشت استاد دکتر مهرزاد مهدیزاده

دبیر برنامه : دکتر الهام زارعی تاریخ : 14 مرداد 14...
راهنمای اخلاق حرفه ای

راهنمای اخلاق حرفه ای

    راهنمای اخلاق حرفه ای    ...

اخبار عمومی

کیس هفته

مقالات برگزیده

Advanced protocols for PETCT

Advanced protocols for PETCT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Assesment of Viability in PET CT

Assesment of Viability in PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Cardiac Hybrid Hmaging

Cardiac Hybrid Hmaging

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Imaging and PET : Iymphoma

Imaging and PET : Iymphoma

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Imaging in Lung Cancer PET CT

Imaging in Lung Cancer PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
New Imaging in Liver Disease - PET CT

New Imaging in Liver Disease - PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
PET andP ET CT in Esophagial/Stomach Cancer

PET andP ET CT in Esophagial/Stomach Cancer

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...