قابل توجه همکاران رادیولوژیست

آرایه زیستی پیشرفته .

اسپانسر پلاتینیوم کنگره سی و پنجم

اخبار تخصصی

گزارش کنکره رادیولوژی فرانسه

گزارش کنکره رادیولوژی فرانسه

  به نام خدا  دکتر لیلا آقاقروینی متخصص...
کنفرانس دو روزه تازه های رادیولوژی و سونوگرافی-تبریز-آذرماه 1398

کنفرانس دو روزه تازه های رادیولوژی و سونوگرافی-تبریز-آذرماه 1398

  انجمن رادیولوژی ایران با همکاری انجمن رادیو...

کیس هفته

مقالات برگزیده

Advanced protocols for PETCT

Advanced protocols for PETCT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Assesment of Viability in PET CT

Assesment of Viability in PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Cardiac Hybrid Hmaging

Cardiac Hybrid Hmaging

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Imaging and PET : Iymphoma

Imaging and PET : Iymphoma

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Imaging in Lung Cancer PET CT

Imaging in Lung Cancer PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
New Imaging in Liver Disease - PET CT

New Imaging in Liver Disease - PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
PET andP ET CT in Esophagial/Stomach Cancer

PET andP ET CT in Esophagial/Stomach Cancer

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...