تعرفه های تصویربرداری 1395

همکاران گرامی

محاسبه تعرفه ها در بخش دولتی و آزاد و بخشهای بیمه ای خدمات درمانی و تامین اجتماعی انجام  شد و نتیجه به اطلاع رادیولوژیست های محترم میرسد(پیرو مصوبات هئیت وزیران و شورای عالی بیمه)
بدیهی است اجرای تعرفه جدید براساس اعلام دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه می باشد .

تعرفه های نیروهای مسلح با هماهنگی دفتر اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تهیه و محاسبه گردیده است. بدیهی است تفاوتی در مورد دو کد خاص و کل تعرفه های سنجش تراکم استخوان با سایر بیمه ها وجود دارد و مراکز رأساً در این مورد تصمیم گیری خواهند نمود و آنچه معیار قانونی پذیرفته نیروهای مسلح از 95/4/1 است جداول پیوستی این خبر می باشد.

 دفتر اسناد پزشکی نیروهای مسلح اعلام نموده اند دراسرع وقت موارد کتبی به دفاتراسناد پزشکی استانها و شهرستانها ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

 

برای دانلود فایل تعرفه های ارتش اینحا را کلیک کنید