تشخیص سالانه ۶ هزار مبتلای جدید سرطان سینه در ایران

saratansineh

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه بر اساس آمارها، سالانه بیش از ۶ هزار مبتلای جدید به سرطان سینه در ایران تشخیص داده می‌شود که بیش از هزار نفر آن‌ها منجر به مرگ و میر می‌شود، گفت: علت آن عدم دسترسی به غربالگری و تشخیص به موقع تومور است.

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1241806-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86