برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره شرکت تعاونی رادیولوژیست های ایران

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره شرکت تعاونی رادیولوژیست های ایران

مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره شرکت تعاونی رادیولوژیست های ایران به تاریخ بیست و دوم تیر ماه نود و شش راس ساعت 18 در سالن اجتماعات بیمارستان پارس تهران برگزار می شود