اطلاعیه عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی

همكارمحترم با توجه به اهميت حضور و كانديد شدن در انتخابات نظام پزشكي به استحضار مي رسانيم فرصت ثبت نام در انتخابات نظام پزشكي تا٢٠خرداد مي باشد
مدارك مورد نياز،کپی شناسنامه(کامل دونسخه) کپی کارت ملی و کارت نظام .6قطعه عکس 4×3 -پرسشنامه - تائیده 3سال سابقه عضویت از نظام پزشکی