بیانیه کارگروه رادیولوژی کشور در مورد دستورالعمل جدید وزیر بهداشت

انتشار دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‏ای طب عمومی در تاریخ 1392/5/21 ، درآخرین روزهای وزارت آقای دکتر طریقت که به بهانه بهبود وضعیت و احیای عملکرد پزشکان عمومی صادر شده است، به نوعی دهن‌کجی به جامعه پزشکی کشور بالاخص پزشکان متخصص است. گرچه بهبود عملکرد پزشکان عمومی دغدغه جامعه پزشکی کشور است ولی صدورچنین دستورالعمل هایی بدون کار کارشناسی به نوعی وهن مقام وزارت بوده و منجر به تبعاتی می گردد که کنترل آنها از نظر تداخل عملکرد پزشکان در وظایف یکدیگر مستلزم صرف انرژی و هزینه گزافی خواهد بود.

اگر چه پزشکان با پذیرش مسئولیت وظایف محوله، میتوانند وارد حیطه های مختلف تشخیصی و درمانی گردند، ولی پرواضح است در دنیایی که روز به روز آموزش و عملکرد پزشکان به سمت فوق تخصصی شدن می رود، سپردن امور تخصصی با آموزش های کوتاه مدت به سایر پزشکان، نتیجه ای جز دوباره کاری، صرف هزینه و خدای ناکرده، زیان های جانی به بیماران در پی نخواهد داشت.

این که به بهانه عدم وجودپزشک متخصص در نقاط محروم، مردم نیازمند این مناطق را از خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی محروم کنیم، پاک کردن صورت مسئله است.

بنابر آنچه بارها به طرق مختلف به استماع مقامات محترم مسئول وزارت بهداشت و درمان رسیده است، راه چاره تجدید نظر در ساز و کار توزیع نیروی متخصص همراه با تأمین امکانات جهت این عزیزان می باشد. در غیر این صورت سپردن "سونوگرافی ساده" و سیگموئیدوسکوپی و ... با دوره های کوتاه مدت به گروهی از پزشکان محترم و احتمالاً اعمال جراحی همچون آپاندکتومی، تخلیه هماتوم های داخل جمجمه ، جراحی کاتاراکت و ... به بهانه فقدان نیروی متخصص در نقاطی از کشور(که به شهادت آمار در بسیاری از رشته ها ظرف مدت یک سال رفع خواهد شد) و یا تقویت و احیای طب عمومی در قالب پزشک خانواده در سراسر کشور، ایجاد اخلال در عملکرد تخصصی پزشکان بوده و باعث اعمال هزینه های فراوان به بیماران و سیستم بهداشتی کشور منجمله سازمان های بیمه گر  خواهد بود.

لذا ضمن ابراز مخالفت جامعه رادیولوژی به صدور چنین دستورالعملی، کارگروه منتخب رادیولوژی کشور مترصد ملاقات و مذاکره با وزیر جدید بهداشت درمان و آموزش پزشکی است، تا علاوه بر ابراز دلایل مخالفت با این دستورالعمل به ارائه راه حل های مناسب جهت مشکلات موجود در زمینه های مختلف رادیولوژی بپردازد.

لازم به ذکر است اجرای ابلاغیه مذکور منجر به انحلال رسمی و عملی گروهی از تخصص ها خصوصاً رادیولوژی خواهد شد و طبیعی است در چنین وضعیتی ورود دستیاران نیز به این رشته عملاً متوقف خواهد گردید. ضمناً تمامی دستیاران فعلی نیز تمایل خود را نسبت به ادامه رشته رادیولوژی از دست خواهند داد که منجر به توقف ارائه خدمات رادیولوژی در بخشهای آموزشی می گردد.

در هر حال، همان طور که تاکنون اعضای جامعه رادیولوژی کشور با خویشتنداری مانع از سوءِ استفاده احتمالی تعدادی از افراد از وضع موجود شده اند، کارگروه کماکان از کلیه همکاران تقاضا دارد تا با صبر و حوصله و ایجاد فضای مناسب جهت مذاکره با دولت جدید بتوانیم مشکلات موجود را حل نماییم.

 

من الله التوفیق