تور بازدید از نمایشگاههای پزشکی

همکاران گرامی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفنهای تماس ذیل آگهی تماس بگیرید.

لازم به ذکر است انجمن رادیولوژی ایران هیچگونه ارتباط مالی با ارایه دهنده آگهی ندارد. و خبر صرفا جهت اطلاع درج شده است.