وقتی پزشک زنان مشغول انجام کارهای درامد زا از جمله تعیین وقت سزارین و انجام سونوگرافی می شود

سلامت نیوز-*محمدی:خطاهای پزشکی متخصصین زنان و زایمان به علت کاهش تدریجی مهارت های تخصصی آنها در سال های گذشته می باشد.
در سال 1380 در اعتراض انجمن مامائی مطرح شد که روند زایمان از زایمان طبیعی در حال پیشرفت به سمت سزارین است،در آن زمان اتاق‌های زایمان طبیعی در حال کوچک شدن بود و فضا به سرعت در حال پیشروی به سمت سزارین بود، به مدیر وقت وزارتخانه این مسئله گوشزد شد و آنها گفتند به دلیل انتشار آمار از ما شکایت می‌کنند!بالاخره با گذشت زمان طولانی و بعد از 12 سال با کمک گروه‌های مامائی صدای اعتراضی به گوش مسئولان رسید و در سال 92 دولت ترویج زایمان طبیعی را مد نظر قرار داد.( گوشه ای از صحبت های رییس انجمن مامایی در حاشیه روز جهانی ماما )

به گزارش سلامت نیوز مسوولین وزارت بهداشت از گذشته تا کنون به دلیل عدم نظارت و به شکل ناخودآگاه با سوق دادن برخی از پزشکان به سمت انجام کارهای ساده تر و درامد زا تر منجر به کاهش مهارت تخصصی برخی از گروه های تخصصی شده اند و انچه امروزه به عنوان عوارض زایمان طبیعی از شکستگی استخوان دست و بریدگی پلک میبینیم نتیجه کاهش مهارت های تخصصی در اثر این سیاست های غلط میباشد.

تا جایی که محمد حیدرزاده رییس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت در این باره میگوید:متاسفانه به دلیل سیاست های مالی اشتباه ،بسیاری از پزشکان به دنبال درامد بالاتر،بر سزارین مادر تاکید دارند که این موضوع باعث شده در چند دهه اخیر مهارت های متخصصان زنان و زایمان در زایمان طبیعی کاهش یابد.


طرح تحول سلامت و تلاش وزیر محترم بهداشت دکتر هاشمی برای کاهش آمار سرسام اور سزارین به جهت مخاطرات آن بر مادر و جنین و رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان های دولتی بسیار تحسین برانگیز بود اما ابعاد نظارتی وزارت بهداشت بر کیفیت مهارت های گروه های تخصصی تغییری نکرده است وبسیاری از رفتارهای گروه های تخصصی به جای کسب مهارت به سمت انجام کارهای درامدزاتر میباشد.


ناکارایی وزارت بهداشت در حیطه های نظارتی اسیب های زیادی را در پی داشته است از جمله اینکه منجر شده برخی از متخصصین زنان روز به روز بیشتر از بیمار و بالین بیمار فاصله بگیرند ؛در بیمارستان ها زایمان های طبیعی توسط ماما ها انجام شده و حجم بالایی از کارها توسط پرستاران و ماماها صورت میگیرد در صورتی که در بسیاری از موارد متخصصین زنان بر بالین مادر باردار حاضرنمیشوند.

در بسیاری از موارد دیگر هم مراجعه کنندگان غیر باردار توسط ماماها در بیمارستان معاینه شده و متخصص مربوطه از حضور فیزیکی در بیمارستان و بر بالین بیمار خودداری کرده و به شکل تلفنی دارو،آزمایش و یا سونوگرافی درخواست کرده و نتایج را تلفنی پیگیری میکند!گذشته ازین نیز اکثر درامد حاصله ازاین فعالیت های غیر حضوری به متخصصین زنان و زایمان به جای ماماها و پرستارها میرسد.


اما در مطب های خصوصی وضعیت بسیار اسفناک تر بوده و حلقه گم شده نظارت وزارت بهداشت بیشتر به چشم می اید؛در بسیاری از مطب های خصوصی برخی از همکاران متخصص زنان جهت کسب درامد بیشتر یک و بعضا چند ماما یا پرستار را استخدام کرده و آنها مسول انجام پروسه های وقت گیر مانند تشکیل پرونده،شرح حال گیری،معاینه و تجویز دارو شده و خود پزشک صرفا مشغول انجام کارهای درامد زا از جمله تعیین وقت سزارین و انجام سونوگرافی میشود .بدین شکل ویزیت تعداد بالایی بیمار در مدتی اندک امکان پذیر شده و در بسیاری از موارد کیفیت فدای کمیت میشود.


این سبک ویزیت بیمار در بلند مدت منجر به تضعیف مهارت های پزشکی شده و دود آن به چشم بیماران بی اطلاع و سیستم درمان کشور خواهد رفت.به راستی هدف از آموزش های پزشکی طولانی مدت و اشنایی پزشکان با نحوه معاینه بیمار،شرح حال گیری و تجویز درمان مناسب شکل گیری این سبک از ویزیت بیماران بوده است؟


این نگاه توام به درآمد زایی از بیمار در تعدادی ازپزشکان منجر شده که از پذیرش بیماران پر خطر و پردردسرتر، مسن و مبتلا به سرطان های ابتدایی تا پیشرفته سرباز زنند و تنها به ویزیت بیماری های ساده،کم دردسر و انجام اعمال سود آورتر بر روی بیماران روی اورند.


ایا مانند مخاطرات و آمار بالای سزارین 12 سال دیگر باید بگذرد و فجایع بزرگ و بزرگتری در عرصه سلامت بیماران به وقوع بپیوندد و نقیصه های بسیار در سبک ویزیت بیماران به وقوع بپیوندد تا مسوولین خصوصا مسوولین وزارت بهداشت بیدار شوند؟

*کارشناس مامایی

http://www.salamatnews.com/news/189091