پوشش بیمه‌ای 8 ویزیت و 3 سونوگرافی در طی دوران بارداری توسط ماما

دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: «در سال جاری 2160ماما در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت جذب خواهند شد که با این تعداد در مجموع 5000ماما در جریان تحول نظام سلامت به کار گرفته ‌شده‌اند.»

به‌گزارش سپیدآنلاین به نقل از فارس، محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در برنامه نبض شبکه خبر با موضوع چالش‌های مامایی گفت: «درحال حاضر کمبود نیروی کادر درمانی در مراکز درمانی کشور وجود دارد، اما خبر خوش این است که مجوز جذب 2160ماما در سال95 در 570زایشگاه و بلوک زایمانی صادرشده است که می‌تواند تا حدودی این کمبود را جبران کند.»
آقاجانی افزود: «هم‌اکنون ورودی سالانه رشته مامایی در مجموعه دانشگاه‌های دولتی و آزاد 3000نفر است که نسبت آن در دانشگاه آزاد 2برابر دولتی است و نکته قابل‌تاملی است. البته در سال‌های اخیر برای اشتغال ماماها اقدامات قابل ‌توجهی صورت گرفته است. در این راستا حدود 1000ماما به شبکه بهداشتی و درمانی روستایی و 2200ماما در قالب مراقبین سلامت جذب سیستم بهداشت و درمان کشور شده‌اند. همچنین با صدور مجوز، در سال95، 2160ماما در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش جذب خواهند شد. درمجموع 5000ماما در جریان تحول نظام سلامت به کار گرفته‌شده‌اند یا تا پایان سال95 به کار خواهند گرفته شد.»
آقاجانی در تشریح فعالیت شبکه بهداشت و ارائه خدمات سلامت مادران در این مراکز گفت: «در اوایل دهه 60شبکه خدمات بهداشت اولیه برای روستاییان راه‌اندازی شد که درحال حاضر 23میلیون تحت پوشش خدمات این مراکز و بهورزان شاغل در آنجا هستند که خدمات بهداشتی را به گروه‌های سنی مختلف ارائه می‌داد. تا قبل از برنامه تحول نظام سلامت این خدمات فقط مختص مناطق روستایی بود و به شهر توسعه نیافت. با اجرای برنامه تحول نظام سلامت برنامه‌ای برای ارائه خدمات سلامت در حاشیه شهرها و شهرهای با جمعیت کمتر از 50هزار نفر طراحی شد که حدود 25میلیون نفر است.»
وی ادامه داد: «خدمات در 2000پایگاه سلامت ارائه می‌شود که در هر پایگاه 5نفر در 5رشته مختلف ( بهداشت عمومی، مراقب سلامت مادر و نوزاد و ...) با تحصیلات کارشناسی که دوره‌های تکمیلی را نیز گذرانده‌اند مشغول خدمت هستند و ارائه خدمات برای 3000نفر برنامه‌ریزی‌شده است. در این مراکز مراقب سلامت خدمات پایه در سطح یک ارائه می‌شود و در صورت نیاز به فرد به سطح دو و سپس به بیمارستان ارجاع می‌شود.»
معاون درمان وزیر بهداشت اضافه کرد: «این امر تضمین‌کننده کیفیت خدمت است زیرا نمی‌توانیم 11رشته را در سطح اول خدمات بچینیم. خدمات مامایی برای مادران باردار را در سطح 2در مرکز جامع سلامت در کنار پزشک خواهیم داشت. در سطح 2خدمات نیز خدمات بهداشت و سلامت مادران پیش‌بینی و تدوین‌شده و اجرا خواهد شد ولی مرز آن به دلیل وجود بیمارستان در شهر برای بارداری‌های پرخطر بسیار باریک است. با اجرای این مهم هویت حرفه‌ای ماماها مخدوش نخواهد شد.»
آقاجانی در تبیین اقدامات انجام‌شده در حوزه معاونت درمان گفت: «قبل از اجرای برنامه تحول نظام سلامت، درصد سزارین بین شاخص‌های بهداشتی بدترین شاخص و در طی 20سال گذشته حدود 56درصد بود و این یعنی دور شدن از سلامت مادر و نوزاد، لذا برنامه جامعی طی جلسات مختلف با صاحب‌نظران و گروه‌های مختلف علمی تحت عنوان ترویج زایمان طبیعی با 9 اقدام و محور مهم طراحی شد.»
وی افزود: «توانمندسازی140هزار مادر باردار طی برگزاری 8جلسه آموزش رایگان برای هر مادر، ارتقاء دانش و مهارت ارائه‌دهندگان خدمت طی 500دوره آموزشی در 15محور در سراسر کشور در راستای بهبود کیفیت خدمات، گسترش بلوک زایمانی مشتمل بر 1770 واحد اختصاصی زایمان، برای ایجاد یک محیط اختصاصی زایمان و فراهم کردن امکانات از شروع تا پایان زایمان، حریم خصوصی و امکان حضور همسر و همراه در کنار مادر در مراحل زایمان که تاثیرات بسیار خوبی خواهد داشت.»
آقاجانی گفت: «اصلاح تعرفه‌ها به صورتی که تعرفه زایمان طبیعی کمتر از زایمان سزارین تعیین شد که در افزایش میزان زایمان طبیعی موثر بوده است، همچنین رایگان کردن زایمان طبیعی و پوشش مالی 900هزار زایمان طبیعی از ابتدای برنامه تاکنون از مهم‌ترین برنامه‌ها و دستاوردهای این برنامه ملی است.»
وی ادامه داد: «ما سال‌ها به دنبال حمایت از خدمات مامایی بودیم ما چون برای سلامت مادر و نوزاد بسیار مهم بود لذا پوشش بیمه‌ای 8ویزیت و 3سونوگرافی در طی دوران بارداری که توسط ماماها درخواست و انجام می‌شد در شورای عالی بیمه مطرح و مصوب شد. در این راستا این مصوبه به‌صورت پایلوت در اردبیل، اصفهان و گلستان باید انجام می‌شد. در اجرای این مهم ما مانعی نمی‌بینیم، بسته به قرارداد بیمه‌ها و دفاتر کاری ماماها باید هرچه زودتر اجرا شود.»
معاون درمان وزیر بهداشت در پایان گفت: «خبر خوش برای ایرانیان این‌که در طی 20سال میزان سزارین به 56درصد رسیده بود که با اجرای برنامه تحول نظام سلامت 6درصد کاهش سزارین داشته‌ایم که با کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان نیز همراه بوده است.»