همچنان از باغ بری می رسد!! -برگزاری سمینار آموزش سونوگرافی بر بالین بیمار توسط متخصصین جراحی و طب اورژانس

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سمینار کاربرد سونوگرافی بر بالین بیمار را- نه توسط رادیولوژیست ها، بلکه با سخنرانی جراحان عمومی و متخصصین طب اورژانس برگزار می کند.مخاطبین این سمینار جراحان عمومی و اورولوژیست،زنان و زایمان،جراح قلب ،جراح اطفال، پزشک خانواده،جراح توراکس،پزشکی ورزشی،ارتوپدی،مراقبت های ویژه و رادیولوژی هستند 

مشخصــات کلــی برنامــه

برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نــــوع بــرنامــه: کنفرانس علمی یک روزه
عنـــوان بــرنامــه: کاربردهای سونوگرافی بر بالین بیمار در اورژانس(آموزش پایه)
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد

مشخصــات دبیر علمی برنامــه

نام و نام خانوادگی دكتر حمید رضا حاتم آبادی
هیئت علمی دانشیار
عنوان رشته: [1726] طب اورژانس* | تخصص

مشخصــات اجرای برنامــه

تاریخ شروع ثبت نام: 1395/02/05
تاریخ شروع برنامه: 1395/02/21
تاریخ پایان برنامه: 1395/02/21
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 400
تعـــداد سخنرانــان: 4
تعداد شرکــت کنندگان: 400
آدرس محــل برگــزاری: تهران- میدان امام حسین(ع)- خیابان شهید مدنی- بیمارستان امام حسین(ع)
تلفن واحد مجری: 73432380
نام واحد مجری: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن مرکز برگزارکننده: 021-23872302-3
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری

مشخصــات مجوز برنامــه

ساعت مفید: 5
ساعات فعال: حداقل 5 ساعت
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 175472
تاریخ کمیته: 1394/10/01
کد برنامه 181139517
تاریخ مجوز: 1395/02/04
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم

مشخصــات اختصــاصی برنامــه

هــدف کلــی برنـــامه: آموزش پزشکان با اصول اولیه تشخیص و درمان انواع بیماریهای اورژانسی با استفاده از سونوگرافی بر بالین
هدف اختصاصی برنـامه: آموزش سونوگرافی توسط یک تیم انسجام یافته و توسط اساتید رادیولوژی، قلب، بیهوشی، ریه، طب اورژانس و جراحی
سابقه اجــرای برنـامــه: ندارد
اعضــاء کمیته علمــی: دکتر حمید کریمان، دکتر افشین امینی، دکتر علی ارحمی دولت آبادی، دکتر مجید شجاعی، دکتر مصطفی جابر انصاری، دکتر حمید شکوهی، دکتر حسین علی محمدی، دکتر علی شهرامی، دکتر مصطفی علوی مقدم، دکتر حجت درخشانفر
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
ترجمـه همزمـان برنامه: ندارد
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: سخنرانی
نوآوری در اجــراء: استفاده از گروهای تخصصی مختلف در اجرای برنامه
روش ارزشیابـــی: پرسشنامه
بررســـی نیـــاز: 4-نظر متخصصین 6-نظر فراگیران 8-درخواست مدیران 11-تحقیقات بیمارستانی و کلینیکی
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد

سخنرانان برنامه

نـــام نام خانوادگــی امتیــاز نوع
دکتر مصطفی جابر انصاری 5 سخنرانی
دکتر علیرضا مجیدی 5 سخنرانی
دکتر علی ارحمی دولت آبادی 5 سخنرانی
دکتر حمید شکوهی 5 سخنرانی

روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه

تاریــخ شــروع پــایــان
1395/02/21 07:00 14:00

گــروه هــدف برنامــه

کد رشتــه گروه هدف گروه مادر مقطع رشتــه نـــام رشتــه رتبــه امتیــاز هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
1733 جراحي عمومي جراحي عمومي- جراحي تخصص جراحی عمومی* اول 3 340000 340000
1731 بيهوشي سايرتخصص هاي باليني تخصص بیهوشی* اول 3 340000 340000
2036 مراقبت هاي ويژه سايرتخصص هاي باليني فوق تخصص مراقبت هاي ويژه اول 3 340000 340000
1724 راديولوژي راديولوژي تخصص رادیولوژی* اول 3 340000 340000
1726 طب اورژانس گروه هاي داخلي تخصص طب اورژانس* اول 3 340000 340000
17195 ارتوپدي جراحي عمومي- جراحي تخصص جراحی استخوان و مفاصل*(ارتوپدي) چهارم 1 340000 340000
1728 پزشكي ورزشي سايرتخصص هاي باليني تخصص پزشکی ورزشی* دوم 2.25 340000 340000
1741 پزشكي خانواده سايرتخصص هاي باليني فوق تخصص پزشكي خانواده دوم 2.25 340000 340000
2033 جراحي عروق جراحي عمومي- جراحي فوق تخصص جراحي عروق سوم 1.5 340000 340000
2020 جراحي اطفال جراحي عمومي- جراحي فوق تخصص جراحی اطفال* سوم 1.5 340000 340000
2015 جراحي قفسه صدري جراحي عمومي- جراحي فوق تخصص جراحی قفسه صدری* سوم 1.5 340000 340000
2016 جراحي قلب و عروق جراحي عمومي- جراحي فوق تخصص جراحی قلب و عروق* سوم 1.5 340000 340000
1720 جراحي كليه و مجاري اداري - تناسلي جراحي عمومي- جراحي تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژي) سوم 1.5 340000 340000
1734 زنان و زايمان جراحي عمومي- جراحي تخصص زنان وزایمان* سوم 1.5 340000 340000  
نـــام نام خانوادگــی امتیــاز نوع
دکتر مصطفی جابر انصاری 5 سخنرانی
دکتر علیرضا مجیدی 5 سخنرانی
دکتر علی ارحمی دولت آبادی 5 سخنرانی
دکتر حمید شکوهی 5 سخنرانی