بخشنامه شماره 230761 مورخ 4 اسفند1394 وزارت دارایی در باب دفاتر درآمد و هزینه

 

طبق آخرین بخشنامه وزارت دارایی- قابل دسترسی در لینک زیر- اگر درآمد  سالانه ناشی از ارایه خدمات کمتر از یک میلیارد و پانصد هزار تومان باشد و یا ده برابر درآمد مشمول مالیات از سال 91 به بعد سالانه زیر 3 میلیارد تومان باشد، نیازی به تهیه و ثبت دفتر درآمد - هزینه برای سال 1395 نخواهد بود تنها بر حسب درآمد باید فرم های  یک یا دو را که در لینک زیر قابل دسترسی هستند ،ماهانه(گروه 2) ویا سالانه(گروه 3)  تکمیل نمایند

http://www.intamedia.ir/Attachment/E%20118.pdf