نشست هیات رییسه انجمن رادیولوژی با رادیولوژیست ها در زمینه مشکلات رادیولوژی در طرح سلامت

بسمه تعالی

نشست هیات رییسه انجمن رادیولوژی با رادیولوژیست ها در زمینه مشکلات رادیولوژی در طرح سلامت

 

صورتجلسه

در تاریخ 93/6/17 جلسه در محل انجمن رادیولوژی ایران با حضور ریاست محترم جناب آقای دکتر جلال شکوهی و سایر اعضای هیات مدیره انجمن و جمع کثیری از رادیولوژیست های سراسر کشور تشکیل شد و پیرامون موضوعات زیر بحث و بررسی صورت گرفت:

1-     همه رادیولوژیست ها اذعان دارند که طرح تحول نظام سلامت بعنوان یک طرح ملی مورد تقدیر و پذیرش است اما متاسفانه جهت گیری طرح تحول در برخی از رشته های تخصصی ناقص هدف اصلی در این طرح می باشد، چرا که مثلا در رشته رادیولوژی انگیزه ماندگاری را از افراد مشمول طرح سلب می نماید و آنها را به عدم شرکت در طرح ترغیب می کند.

2-     بر اساس آمارهای اعلامی مشخص شد که تبعیض فاحشی بین رویکرد وزارت محترم بهداشت به متخصصین محترم رشته های بالینی در مقایسه با متخصصین رادیولوژی به چشم می خورد که مستندات آن نیز در موضوعات مختلف قابل ارائه است.

3-     لذا کلیه شرکت کنندگان در این جلسه که قاطبه آنان را فارغ التحصیلان اخیر رشته رادیولوژی تشکیل می دهند از مسئولین امر تقاضای بازبینی جدی در احقاق حقوق متخصصین رادیولوژی در طرح تحول سلامت را دارند بنحوی که دریافتی یک رادیولوژیست تمام وقت در این طرح حداقل معادل سایر رشته های چهارگانه باشد.

در آخر تصمیمات جلسه به قرار زیر اخذ گردید:

الف) انجمن رادیولوژی ظرف چند روز آینده نسبت به تشکیل جلسات لازم با مسئولین محترم وزارت بهداشت در خصوص مشکلات رشته رادیولوژی برای شرکت در طرح تحول سلامت اقدام نماید.

ب) انجمن رادیولوژی نسبت به تشکیل جلسه فوری با معاونت درمان وزارت بهداشت سازمان نظام پزشکی اقدام نماید.

ج) مقرر گردید تعداد چهار نفر نمایندگان رادیولوژیست های حاضر از سراسر کشور در جلسات فوق الذکر و سایر موضوعات مربوط به طرح تحول سلامت اعضای انجمن رادیولوژی را همراهی نمایند که اسامی آنها عبارتند از:

1- دکتر حسین کرم پور

2- دکتر محمدعلی کریمی

3- دکتر کاوه شکری

4-دکتر رضا گرامی