عنوان کلیک ها
کنگره اینترونشن ترکیه کلیک ها: 3882
داستان ما و سونوگرافی از دکتر مصطفی وفائی اقدم کلیک ها: 3959
هر دم از باغ بری می رسد - دخالت میان رشته ای -کارگاه سونوگرافی ماسکولواسکلتال، کلیات-اندام فوقانی,و کارگاه سونواینترونشن در کنگره طب فیزیکی توسط متخصصان طب فیزیکی برگزار می شود کلیک ها: 3030
تور علمی انجمن رادیولوژی اروپا ECR2016 کلیک ها: 3383
دلخوری رادیولوژیست ها از بخشنامه اخیر وزارت بهداشت کلیک ها: 4025
نمی شود انجمن علمی بود و از مسائل صنفی حرف نزد کلیک ها: 3841
خود ما بايد اعتبار پزشکان را بازگردانيم کلیک ها: 4558
امنیت جانی، لازمه خدمت استاندارد و اخلاقی پزشک و پرستار کلیک ها: 4390
آخرین دستورالعمل نظارت بر مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد با بیمه های پایه ابلاغ شده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع همکاران گرامی کلیک ها: 2236
رادیولوژی در طرح سلامت کشوری کلیک ها: 11437