عنوان کلیک ها
کنگره اینترونشن ترکیه کلیک ها: 3506
داستان ما و سونوگرافی از دکتر مصطفی وفائی اقدم کلیک ها: 3492
هر دم از باغ بری می رسد - دخالت میان رشته ای -کارگاه سونوگرافی ماسکولواسکلتال، کلیات-اندام فوقانی,و کارگاه سونواینترونشن در کنگره طب فیزیکی توسط متخصصان طب فیزیکی برگزار می شود کلیک ها: 2744
تور علمی انجمن رادیولوژی اروپا ECR2016 کلیک ها: 3099
دلخوری رادیولوژیست ها از بخشنامه اخیر وزارت بهداشت کلیک ها: 3701
نمی شود انجمن علمی بود و از مسائل صنفی حرف نزد کلیک ها: 3539
خود ما بايد اعتبار پزشکان را بازگردانيم کلیک ها: 4188
امنیت جانی، لازمه خدمت استاندارد و اخلاقی پزشک و پرستار کلیک ها: 3991
آخرین دستورالعمل نظارت بر مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد با بیمه های پایه ابلاغ شده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع همکاران گرامی کلیک ها: 2110
رادیولوژی در طرح سلامت کشوری کلیک ها: 10737