عنوان کلیک ها
انجام سونوگرافی حرفه تخصصی رادیولوژیست‌ هاست و متخصصان زنان اجازه ورود به این حرفه را ندارند. کلیک ها: 5347
چرا رشته رادیولوژی دوره فوق تخصصی ندارد؟ کلیک ها: 6498
مرز اعتماد به سونوگرافی تا کجاست؟ کلیک ها: 9299
طرح ميثاق راديولوژي درگردهمايي روزجهاني راديولوژي ارايه شد کلیک ها: 3682
درخواست بی رویه برای انجام خدمات رادیولوژی عامل اصلی پایین بودن تعرفه ها ست کلیک ها: 3250
مسئولان و دست‌اندرکاران محترم سونوگرافی شمشیری دولبه است کلیک ها: 3254
سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان/ دریافت وجه از بیمار ممنوع کلیک ها: 5519
دکتر زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاه ها پروانه های طبابت را با شرایطی به شرح زیر تا آذر ماه 1395 تمدید نمود کلیک ها: 1577
حفظ استقلال سازمان نظام پزشکی از ضروریات است کلیک ها: 2442
آقای دکتر حریرچی؛ما به دنبال منفعت شخصی نیستیم کلیک ها: 2428