عنوان کلیک ها
فرصت ها و تهدیدهای به کار گیری روش های تشخیصی کلیک ها: 2190
انجام سونوگرافی حرفه تخصصی رادیولوژیست‌ هاست و متخصصان زنان اجازه ورود به این حرفه را ندارند. کلیک ها: 6759
چرا رشته رادیولوژی دوره فوق تخصصی ندارد؟ کلیک ها: 7675
مرز اعتماد به سونوگرافی تا کجاست؟ کلیک ها: 12247
طرح ميثاق راديولوژي درگردهمايي روزجهاني راديولوژي ارايه شد کلیک ها: 4248
درخواست بی رویه برای انجام خدمات رادیولوژی عامل اصلی پایین بودن تعرفه ها ست کلیک ها: 3775
مسئولان و دست‌اندرکاران محترم سونوگرافی شمشیری دولبه است کلیک ها: 3783
سونوگرافی در مطب متخصصان زنان و زایمان/ دریافت وجه از بیمار ممنوع کلیک ها: 6934
دکتر زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاه ها پروانه های طبابت را با شرایطی به شرح زیر تا آذر ماه 1395 تمدید نمود کلیک ها: 1844
حفظ استقلال سازمان نظام پزشکی از ضروریات است کلیک ها: 2788