وبینار تصویربرداری سر و گردن

 وبینار تصویربرداری سروگردن آناتومی و  پاتولوژی های فضاهای گردنی -پنجشنبه 23 مرداد ماه 1399 از ساعت 18:00 تا 21:00 به صورت آنلاین(دارای 3 امتیاز بازآموزی در صورت پاسخ به 80 درصد سوالات در نرم افزار cmequiz) ثبت نام سامانه آموزش مداوم  www.ircme.ir  میباشد .

راهنمای استفاده از اپلیکیشن آموزش مداوم و نحوه شرکت در کوییز

 poster

 

 

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني  

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

99/05/23

18:00-18:30

Cervical Spaces Anatomy

دکتر محمد علی کاظمی

رادیولوژیست

 

18:30-19:00

Naso & Oro phyngeal pathology

دکتر جلال جلال شکوهی

رادیولوژیست

 

19:00-19:30

Oral Cavity pathology

دکتر هاشم شریفیان

رادیولوژیست

 

19:30-20:00

Hypopharygeal & esophageal pathology

دکتر جهانبخش هاشمی

رادیولوژیست

 

20:00-20:30

Larynx:what is important to report?

دکتر پیمان دبیرمقدم

 

20:30-21:00

Salivary gland lesions

دکتر مریم محمدزاده

رادیولوژیست