وبینار تصویربرداری پستان

 

وبینار تصویربرداری پستان -پنجشنبه 12 تیرماه 1399 از ساعت 17:00 تا 20:00 به صورت آنلاین(دارای 3 امتیاز بازآموزی درصورت پاسخ به 80 درصد سوالات در نرم افزار cmequiz) ثبت نام سامانه آموزش مداومwww.ircme.ir میباشد


راهنمای استفاده از اپلیکیشن آموزش مداوم و نحوه شرکت در کوییز

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

12/04/99

17:00-17:30

   Screening Vs Diagnostic   Mammography

دکتر معصومه گیتی

رادیولوژیست

17:30-18:00

   Imaging Findings of Inflammatory Breast Carcinoma

دکتر نسرین احمدی نژاد

رادیولوژیست

18:00-18:30

   Common Pitfalls in Breast Ultrasound ?

دکتر امین آستانی

رادیولوژیست

18:30-19:00

    Imaging of Axillary Lymph Nodes

دکتر ناهید صدیقی

رادیولوژیست

19:00-19:30

   Imaging of Breast Papillary Lesions  

دکتر مریم رحمانی

رادیولوژیست

19:30-20:00

    Microcalcifications in Mammography 

دکتر آروین آرین

رادیولوژیست