وبینار تازه های کووید 19 در تصویربرداری پزشکی

وبينار تازه هاي كوويد ١٩ در تصويربرداري پزشكي - ٦ تير از ساعت ١٨ تا ٢٠:٣٠ به صورت آنلاين (داراي ٢/٥ امتياز بازآموزي در صورت پاسخ به ٨٠ درصد سوالات )ثبت نام سامانه آموزش مداوم به آدرس www.ircme.ir
لينك وبينار متعاقبا اعلام خواهد شد.

راهنمای استفاده از اپلیکیشن آموزش مداوم و نحوه شرکت در کوییز

 

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

06/04/99

18:00-18:10

ملاحظات اقتصادی رادیولوژیست ها در پاندمی کوید 19

دکتر عبدالرسول صداقت

رادیولوژیست

 

18:10-18:30

تظاهرات تصویربرداری در کووید ۱۹

دکتر مهرداد بخشایش کرم

رادیولوژیست

18:30-19:00

تشخیص های افتراقی کووید۱۹

دکتر محمد کاظم طرزمنی

رادیولوژیست

19:00-19:30

تظاهرات خارج ریوی کووید ۱۹

دکتر سپیده سفید بخت

رادیولوژیست

19:30-20:00

کووید ۱۹ در کودکان

دکتر محمد هادی قریب

رادیولوژیست

20:00-20:30

تصویربرداری در بیماران کووید ۱۹ با بیماریهای زمینه ای دیگر

دکتر سید حامد جعفری

رادیولوژیست