بیمه نامه مسئولیت حرفه ای و مدنی رادیولوژیست ها 1398

                                                                                                                                               

 arman

                                                                                                                                                  بسمه تعالی

 

همکاران گرامی

 همانگونه که مستحضر هستید، بیمه مسئوليت حرفه ای که بتواند پوشش های مناسب با عملکرد حرفه ای ما را داشته باشند بسیار ضروری و حیاتی است. ضمن اینکه مطابق بند خ ماده 74 برنامه ششم توسعه، مصوب مجلس شورای اسلامی، داشتن بیمه نامه مسئوليت برای کلیه پزشکان اجباری شده است و قابلیت قبول آن به عنوان وثیقه فرار تاًمین، در محاکم دادگستری هم تاًکید شده است.

در این راستا انجمن رادیولوژی ایران، درسال 1396 پکیج بیمه ای مربوط به مسئوليت رادیولوژیست ها را تهيه نموده و با تفاهم با یکی از شرکت های بیمه برای اولین بار نسبت به ارائه بیمه نامه تخصصی رادیولوژیست ها نمود که مورد استقبال همکاران قرار گرفت.

امسال با توجه به تجربیات سال های قبل و کسب نظر کارشناسی از معاونت انتظامی نظام پزشکی کشور، ویرایش سوم بیمه مسئوليت حرفه ای رادیولوژيست ها را تهیه نموده و از بیمه های فعال در خواست نمود که اولا پوشش های مد نظر ما را در بیمه نامه لحاظ نمایند و حداکثر تخفیف را برای همکاران لحاظ نمایند.

چند شرکت در رابطه با بیمه مسئوليت رادیولوژیست ها با انجمن مکاتبه داشتند، برخی همه موارد مد نظر ما را پوشش نمی داد و برخی هم میزان تخفیف کمتری ارائه نمودند.

 در نهایت، پس از بررسی پیشنهادات در کمیته حقوقی و هیاًت مدیره انجمن، بیمه آرمان همه پوشش ها مد نظر ما ارائه می دهد و تخفیف گروهی 40 درصد را برای  همکاران در نظر گرفته است، و تفاهم نامه با بیمه آرمان برای سال سوم امضاء شده است.

نکات مهم :

در انتخاب سازمان بیمه گر برای بیمه مسئولیت همکاران مختارند که از بیمه آرمان و یا سایر بیمه ها، بیمه نامه خریداری نمایند.

برای مقایسه بیمه ها از نظر پوشش، شرایط اختصاصی و یا پوشش های اختصاصی بیمه نامه را با هم مقایسه نمایند.

تخفیف عدم خسارت بیمه مسئولیت همکاران که از سایر بیمه ها در سال های قبل دارند، در بیمه آرمان قابل قبول است .

مبلغ بیمه نامه بر اساس دیه ماه حرام (360000000 ریال) تنظیم شده است، در صورت درخواست بیمه گذار با مبالغ بالاتر هم صادر خواهد شد.

بیمه نامه مسئولیت  رادیولوژیست ها تا 6 سال پس از پایان بیمه نامه، خسارت آن بروز پرداخت خواهد شد.

برای تهیه بیمه نامه (به صورت غیر حضوری) تلفنی با شعب بیمه آرمان تماس بگیرید. (لیست مراکز صدور پیوست می باشد)

در صورت بروز هرگونه مشکل در صدور بیمه نامه و یا سوال در رابطه با بیمه نامه آقای رئوف مقدم با تلفن 2856-021  داخلی 1050 و یا موبایل 09369986629 تماس بگیرید.

بسته پیشنهادی (ویرایش سوم)، شرایط خصوصی بیمه نامه مسئولیت مدنی و حرفه ای رادیولوژیست ها

 • بیمه گزار شامل پزشکان متخصص رادیولوژی، دستیاران رادیولوژی فلوشیپ های مختلف رادیولوژی(تحصیلات تکمیلی پس از تخصص رادیولوژی)
 • محدوده پوشش بیمه نامه،مراکز و موسسات دولتی خصوصی، خیریه، تعاونی و.... در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران، می باشد.
 • تعهد بیمه گر برای، جبران خسارت شامل دیه ، ارش، خسارت مازاد بر دیه، و غرامات می باشد، که مجموع خسارت ها در یک یا چند مورد تا سقف تعهد ( سرمایه )
 • محدوده زمانی  پرداخت خسارت تا 5 سال پس از پایان بیمه نامه به شرط خرید بدون انقطاع بیمه نامه توسط بیمه گذار(بیمه پیوسته) محدوده زمانی پرداخت خسارت، با رعایت بند4 ، افزایش خواهد داشت.
 • مهلت اعلام خسارت به بیمه گر در این بیمه نامه از حداکثر 60 روز پس از اطلاع بیمه گذار می باشد.
 • چنانچه مسئولیت بیمه گزار ( قصور، تقصیر، خطا و....) در یکی از مراجع قانونی ذیصلاح (هیاًت بدوی و یا تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی، مراجع قضایی، هیاًت حل اختلاف نظام پزشکی یا دادگستری )تاًئیدگردد، بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
 • پرداخت  به روز  کلیه خسارت ها، در بازده زمانی 5 سال پس از اتمام بیمه نامه، بصورت زیر خواهد بود :

 هر سال به میزان افزایش نرخ دیه حداکثر 20% (هرکدام که کمتر باشد ملاک خواهد بود ) به سقف مبلغ بیمه نامه اضافه خواهد شد، و بیمه گر متعهد به جبران خسارت بروز موضوع بیمه نامه، بدون دریافت حق بیمه اضافه حداکثر تا 5 سال اقدام نماید.( تا 5 سال از زمان شروع بیمه نامه، کلیه تعهدات حقوقی و کیفری و....تحت پوشش را متناسب با سقف تعهد بیمه نامه، به روز پرداخت نماید )،تعدیل دیات

 • پوشش عملکرد پرسنل تحت نظارت رادیولوژیست، در انجام امور مرتبط با رشته رادیولوژی( تزریق ماده کنتراست  و....)، در صورت محکومیت پزشک در مراجع ذیصلاح، تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.
 • بیمه گر متعهد می شود کلیه خسارت های ومسئولیت های فنی و حرفه ای بیمه گذار شامل محکومیت های ناشی از خطا یا قصور، تقصیر و.. بیمه گذار در دادگاه های کیفری –حقوقی  و هیاًت بدوی و تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی و هیاًت حل اختلاف دادگستری و یا نظام پزشکی، به صورت موردی یا مستمر تا سقف تعهد و با رعایت بند 6 و 7 شرایط خصوصی این بیمه نامه، پرداخت نماید.
 • خسارت های ناشی از خطا ها و قصورهای و تقصیر، مرتبط با وظایف مسئولیت فنی بیمه گذار در بخش های تصویربرداری بیمارستان، درمانگاه، موسسه، مرکز و.... تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.
 • جبران و پرداخت خسارت، ناشی از مسئولیت حرفه ای و حقوقی و کیفری بیمه گذار در موارد زیر که در مراجع ذیصلاح مورد اشاره در بند 6 منجر محکومیت شده باشد، به صورت موردی یا مستمر، تا سقف تعهد بیمه نامه، با رعایت بند 7 مشمول این بیمه نامه خواهد بود.

الف- خطا و یا قصور و تقصیر و.. ناشی از عدم تشخیص بیماری و یا ناهنجاری جنین.

ب‌- خطاي تشخیصی که منجر به تاًخیر در شروع درمان یا ایجاد عارضه و یا فوت و یا تحمیل هزینه درمانی یا هزینه اضافی به بیمار گردد.

ج‌-  عوارض و یا فوت ناشی از روش های رادیولوژی مداخله ای، تزریق ماده کنتراست و سایر موارد مرتبط با رشته رادیولوژی.

د- خطاهای مرتبط به و ظایف مسئولیت فنی منجر به خسارت

 • مسئولیت حقوقی وکیفری مرتبط با کارکنان و اشخاص ثالث و مراجعه کنندگان
 • درصورت انجام عملیات خارج از تخصص حرفه ای در موارد اضطراری و اورژانسی خسارت وارده به شرط تاًئید سازمان نظام پزشکی محل قابل پرداخت خواهد بود.

دیماه 1398

آدرس شعب و نمایندگی ها بیمه آرمان از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

https://www.armanins.com/wp-content/uploads/2019/12/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8.pdf