کنفرانس دو روزه تازه های رادیولوژی و سونوگرافی-تبریز-آذرماه 1398

 tabrizazar

انجمن رادیولوژی ایران با همکاری انجمن رادیولوژی آذربایجان شرقی برگزار میکند.

کنفرانس دوروزه تازه های رادیولوژی و سونوگرافی (دارای 10 امتیاز بازآموزی)

دبیر برنامه : دکتر امیررضا جهانشاهی 

زمان :14-15 آذرماه 1398

مکان برگزاری: تبریز-هتل کایا

عنوان برنامه: تازه های رادیولوژی و سونوگرافی

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

سخنران

تخصص سخنران

پنج شنبه

14/09/98

Body section

هئیت رئیسه: دکتر غلامعلی حامد برقی،دکتر رضا جواد رشید، دکتر محمد کاظم طرزمنی

8:00-08:30

توده های آدرنال

دکتر شهرام عزیزی خوش سیرت

رادیولوژیست

08:30-09:00

Kidney Ultrasonography: must see

دکتر  محمد تقی  نیک نژاد

رادیولوژیست

09:00-10:30

پانل:ارزیابی و اقدامات تشخیصی و  درمانی در توده های کبدی

دکتر رضا جواد رشید-دکتر محمد کاظم طرزمنی-دکتر جواد جلیلی

رادیولوژیست

10:30-11:00

استراحت و پذیرایی

Neuro &MSK

هئیت رئیسه: دکتر محمد حسین دقیقی، دکتر ابوالحسن شاکری،دکتر حسین قلی نصرتی نیا

11:00-11:30

Ankle

دکتر محمد حسین دقیقی

رادیولوژیست

11:30-11:50

White matter hyper signal lesion

دکتر ابوالحسن شاکری

رادیولوژیست

11:50-12:10

Myelination process and its disorders

دکتر امیررضا جهانشاهی

رادیولوژیست

12:10-12:40

اختلالات مینیسکال زانو

دکتر پریسا حاج علی اوغلی

رادیولوژیست

12:40-13:00

Pediatric  knee MRI

دکتر پروا مخلق ثانی

رادیولوژیست

13:00-14:00

ناهار و نماز

14:00-15:00

 

سونوگرافی اندام فوقانی(شانه)

دکتر فرخ نادری

رادیولوژیست

15:00-16:00

 

سونوگرافی اندام فوقانی(آرنج . مچ دست)

دکتر فرخ نادری

رادیولوژیست

 

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

سخنران

تخصص

جمعه

15/09/98

Women &OB Imaging

هئیت رئیسه: دکتر فاطمه قطره سامانی، دکتر عزت السادات سیدی، دکتر بتول سیفی

08:00-08:30

Pelvic pain

دکتر فاطمه قطره سامانی

رادیولوژیست

08:30-09:00

هیستروسونوگرافی

دکتر بتول سیفی

رادیولوژیست

09:00-09:30

Assessment of Fetus Well Being, Color Doppler,BPS or NST?

دکتر عطالله ابراهیم ادهمی

رادیولوژیست

09:30-10:00

خونریزی های غیر طبیعی رحمی

دکتر مهناز رنجکش

رادیولوژیست

10:00-10:30

  آندومتریوز لگن

دکتر محمد کاظم طرزمنی

رادیولوژیست

10:30-11:00

استراحت و پذیرایی

MSK Imaging

11:00-13:00

 

سونوگرافی اندام تحتانی(زانو)

سونوگرافی اندام تحتانی(مچ پا)

اینترونشن های موسکولواسکلتال

دکتر فرخ نادری

 

رادیولوژیست