لغو سطح بندی موسسات رادیولوژی

خذف سطح بندی موسسات

 

همکاران برای اطلاع و اقدام به درخواست موسسه رادیولوژی در  سراسر کشور به سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت مراجعه نمایند

طبق اعلام اداره صدور پروانه ها لغو سطح بندی موسسات  رادیولوژی برای سراسر کشور میباشد