گزارش برگزاری کارگاه های سی تی آنژیوگرافی کرونر در سال ۹۷-۹۸

انجمن رادیولوژی ایران بعد از مدتها بررسی مقدماتی برای اولین بار در مرداد ماه ۹۷ اولین دوره سی تی آنژیو گرافی کرونر را با حضور اساتید ایرانی و خارجی در مرکز تحقیقات قلب اصفهان با حضور ۳۰ رادیولوژیست برگزار کرد گواهی مربوطه را به شرکت کنندگان ارائه داد.

---با تجربه بدست آمده از برگزاری اولین دوره ، در زمان سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران نیز دومین دوره نیز برگزار شد که گزارش آن خدمتتان ارایه میشود

---کارگاه سی تی آنژیوگرافی کرونر در سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران در محل سالن VIP سالن همایشهای برج میلاد با حضور ۳۰ رادیولوژیست برگزار شد.

---در این کارگاه مباحث تئوری به ترتیب شامل آناتومی و آنومالی های عروق کرونر، اندیکاسیون های انجام سی تی آنژیوگرافی کرونر، تکنیک انجام سی تی آنژیوگرافی کرونر، بررسی و اندازه گیری میزان رسوب کلسیم درعروق کرونر، تفسیرو گزارش بیماری های انسدادی عروق کرونر در سی تی آنژیوگرافی، سی تی آنژیوگرافی کرونر در بیمارن با سابقه CABG و PCI ، نحوه استفاده از CAD-RADS در گزارش سی تی آنژیوگرافی های کرونر و سندرم آئورتیک حاد تدریس شد.

جهت ارتقا محتوای آموزشی در بین مطالب تئوری ، کارعملی نیز در نظر گرفته شد. با انتقال  یک سرور به  محل کارگاه ،تصاویر حدود 25 مورد سی تی آنژیوگرافی کرونر مربوط به بیماران بیمارستان شهید مدرس تهران، شهید رجائی تهران، حضرت فاطمه زهرا(س) اصفهان که  توسط مدرسین کارگاه آماده شده بود برروی Server آپلود شد. کامپیوتر  Lap top به تعداد مورد نیاز توسط انجمن رادیولوژی ایران در محل کارگاه تامین  شده بود.

در تمام مدت کارگاه دو مهندس نرم افزار در محل حضورداشتند و بروی لب تاپ ها نرم افزار Intellispaca Portal 9 philips advanced visualization را نصب کردند بنابراین Philips workstation ها مورد استفاده کلیه شرکت کنندگان قرار گرفت . مباحث تئوری به ترتیب توسط دکترسید آرش مهدوی اناری ، دکترمریم فرقدانی ، دکتر آرشید آذرین ، دکترعباس ارجمند شبستری،  دکترمرضیه متولی ، دکترسارا بشارت و دکتر مریم مرادی تدریس شد. برای قسمت Hands on شرکت کنندگان کارگاه به پنج گروه شش نفره تقسیم شدند و با هر گروه یکی از مدرسین کارگاه همراه شدند و case  هایی که بر روی server  آپلود شده بود برای شرکت کنندگان به طور عملی توضیح داده شد.

دکتر ترانه فقیهی لنگرودی-