کنگره رادیولوژی 2019 ارمنستان

armanestan

کنگره رادیولوژی 2019 ارمنستان

در تاریخ 15 جون 2019 (24 تیرماه 1398)در سالن Matenadaran در انستیتو  Mesrop Mashtots  در شهر ایروان ارمنستان برگزار می گردد.

میهمانان ویژیه کنگره امسال ارمنستان پروفسور Derchi، و رئیس هیئت مدیره انجمن رادیولوژی اروپا و پروفسور بیرل مدیر اجرائی انجمن رادیولوژی اروپا می باشند.

هزینه ثبت نام 50یورو می باشد.

اطلاعات بیشتر در سایت www.armradiology.am