کنفرانس دو روزه آنومالی NT ،بارداری، اکوی قلب جنین، Breast و تیروئید

برنامه کنفرانس دو روزه آنومالی NT ، بارداری ،اکوی قلب جنین ، Breast  و تیروئید

هتل بزرگ ارم-بیست و چهارم و بیست و پنجم آبان1397

دبیران برنامه:دکتر انسی خلیلی پویا-دکتر بهناز مرادی

دارای 10 امتیاز بازآموزی

 

روز اول:

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

پنج شنبه

24/08/1397

08:15-08:30

افتتاحیه

 

 

08:30-09:10

نحوه اندازه گیریNT و مارکرهای تکمیلی(NB,DV,TR)

 

دکتر محمد علی کریمی

رادیولوژیست

09:10-09:40

نحوه برخورد با NT ضخیم

دکتر مژگان کلانتری

رادیولوژیست

09:40-10:00

آنومالی اسکن سه ماهه اول

دکتر بهناز مرادی

رادیولوژیست

10:00-10:30

استراحت

10:30-12:00

غربالگری سه ماهه دوم مبتنی بر فرمت استاندارد مصوب وزارت بهداشت

دکتر احمدرضا طهماسب پور

رادیولوژیست

12:00-12:30

NIPT

دکتر الهام کشاورز

رادیولوژیست

12:30-14:00

ناهار و نماز

14:00-15:15

اهمیت دستگاه سونوگرافی و تنظیمات آن  در غربالگری و نکات کاربردی

دکتر محمد تقی طاقی

رادیولوژیست

15:15-15:45

داپلرIUGR

بررسیPitfall  و تفسیر

دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

رادیولوژیست

15:45-16:20

تکنیک های Volume Sonography  و کاربرد آنها در بارداری

دکتر محمد زارع مهرجردی

رادیولوژیست

16:20-16:40

Placenta accreta

دکتر معصومه رئوفی

رادیولوژیست

16:40-17:00

اندازه گیری طول سرویکس

دکتر انسی خلیلی پویا

رادیولوژیست

روز دوم

اريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

جمعه

25/08/97

08:30-09:00

نمای4 Chamber قلب در اکوکاردیوگرافی

دکتر الهام کشاورز

رادیولوژیست

09:00-09:30

Outflow tract View قلب در اکوکاردیوگرافی

دکتر رضا گرامی

رادیولوژیست

09:30-10:00

اکوکاردیوگرافی سه ماهه اول جنین

دکتر احمدرضا طهماسب پور

رادیولوژیست

10:00-10:30

ریتم نرمال و غیر طبیعی در بررسی اکوکاردیوگرافی جنین

دکتر بهناز مرادی

رادیولوژیست

10:30-11:00

استراحت و پذیرایی

11:00-11:45

گایدلاین ATA برای ندول تیروئید بزرگسالان

دکتر محمد علی کاظمی

رادیولوژیست

11:45-12:10

گایدلاین ATA برای ندول تیروئید اطفال

دکتر هاشم شریفیان

رادیولوژیست

12:10-12:30

پاسخ به سوالات مطرح در پیگیری ندول های تیروئید درFNA آن ها

دکتر لیلا آقا قزوینی

رادیولوژیست

12:30-13:00

پرسش و پاسخ

 

 

13:00-14:00

ناهار و نماز

14:00-14:30

اسکرینینگ سرطان پستان

دکتر خدیجه بخت آور

رادیولوژیست

14:30-15:00

نقش توموسنتزیس در اسکرینینگ سرطان پستان

دکتر نسرین احمدی نژاد

رادیولوژیست

15:00-15:30

ضایعات high risk پستان(B3a,b lesions)

دکتر معصومه گیتی

رادیولوژیست

15:30-16:00

ام آر آی پستان(پروتکل و آرتیفکت ها)

دکتر ناهید صدیقی

رادیولوژیست

16:00-16:30

BIRADS ماموگرافی براساس آخرین تقسیم بندی

دکتر مژگان کلانتری

رادیولوژیست

16:30-17:00

Staging سرطان پستان:نکاتی که رادیولوژیست بایدبداند

دکتر افسانه علی خاصی

رادیولوژیست