کنفرانس نورورادیولوژی عمان با همکاری انجمن نورورادیولوژی اروپا 16 تا 17 فوریه 2019

کنفرانس نورورادیولوژی عمان با همکاری انجمن نورورادیولوژی اروپا در تاریخ 16 تا 17 فوریه 2019 (27و28 بهمن ماه 1397)برگزار خواهد کرد.

موضوعات اصلی این کنفرانس عبارتند از

Stroke imaging,Brain tumors,aging white matter:

  و محل برگزاری آن انجمن رادیولوژی و تصویربرداری مولکولی عمان میباشد

جهت ثبت نام واطلاعات بیشترمی توانید به سایت  www.ormis.org مراجعه فرمائید.

 

OmanPoster