نکات مهم آموزشی در زمینه انواع سونوگرافی در دوران بارداری - دکتر رضا گرامی

 
سونوهای متعدد در بارداری ضرری دارد؟

DrGerami1

Loading the player...
 
 
 
 

ضرورت سونوی آنومالی اسکن در هفته 18 تا 22

DrGerami2

Loading the player...
 
 
 
 

نقش سونوی کالر داپلر در تشخیص چسبندگی جفت

DrGerami3

Loading the player...
 
 
 
 

سونوگرافیهای ضروری در بارداری

DrGerami4

Loading the player...
 
 
 
 

موارد مهم در سونوی عادی طول بارداری

DrGerami5

Loading the player...
 
 
 
 

انجام سونوی ان تی در بارداری ضروری است؟

DrGerami6

Loading the player...
 
 
 
 

سونوگرافی کالر داپلر چه کاربردی دارد؟

DrGerami7

Loading the player...
 
 
 

نقش آزمون وان سی تی چیست؟

DrGerami8

Loading the player...