کلاس 29 دی ماه 96 - مدرسه رادیولوژی دستیاری

با سلام
کلاس این هفته مدرسه رادیولوژی دستیاری به قرار زیر است.
موضوع :
گزارش استاندارد ماموگرافی و سونوگرافی بر اساس BIRADS
مدرس :
سرکار خانم دکتر کشاورز (از اساتید بیمارستان مهدیه – دانشگاه شهید بهشتی)
مکان:
سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید هاشمی نژاد
زمان:
جمعه 29 دی
ساعت :
ده الی سیزده (10 الی 13)

آدرس لینک مدرسه رادیولوژی دستیاری
https://t.me/IrainanSchoolofRadiology
(حضور برای عموم رادیولوژیستهای محترم نیز آزاد میباشد)