نامه وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مبنی توقف ابلاغیه گایدلاین های سونوگرافی بارداری

vezaratbehdasht