نظر آقای دکتر نوبخت در خصوص کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

دكتر نوبخت  رياست كمسيون بهداشت مجلس در جلسه اي با نمايندگان جامعه راديولوژي \كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت ناعادلانه و نامتوازن است و كمسيون بهداشت رايزني خواهد كرد تا زمان اصلاح كتاب ارزش نسبي طبق كتاب مرجع جهاني ابلاغ  تعرفه هاي جديد به تعويق بيافتد.

DR 2

نشست نمايندگان راديولوژيستها با رياست و اعضاي كمسيون وزارت بهداشت
جلسه ای امروز 4 مهر 96 در کمیسیون بهداشت مجلس در فضایی دوستانه با حضور نمایندگان رادیولوژیستها, دکتر محمدعلی کریمی  و دکتر مولایی, با ریاست كمسيون بهداشت جناب اقاي دكتر نوبخت و چند تن از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس برگزار گردید.
دكتر محمد كريمي در خصوص اين جلسه عنوان كردند
در این جلسه مجموعه ای از مشکلات همکاران رادیولوژیست بخصوص بحث تعرفه های جدید سونوگرافی  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 رياست محترم کمیسیون بهداشت, جناب آقای دکتر نوبخت, ضمن تاکید بر این مطلب که تعرفه های جدید ناعادلانه و غیر کارشناسانه و غیرمنطقی  است ، اذعان کردند که با وزارتین رفاه و بهداشت و نظام پزشکی بر اجرای کتاب مرجع CPT بدون دخل و تصرف به اجماع رسیده اند و باید این مرجع معتبر جهانی بدون تغییر نسبت خدمات بین رشته ای یا درون رشته ای و متناسب با بودجه کشور اجرا گردد.
ایشان همچنین پیگیری مجدانه رادیولوژیستها و انجمن رادیولوژی از مجاری قانونی و نظام پزشکی را مورد تاکید قرار دادند  و در اختیار گرفتن  کتاب ارزش نسبی خدمات پزشکی  توسط سازمان نظام پزشکی  را یکی از راهکاری جلوگیری از مفسده دار شدن این ارزش گذاری دانستند.

 ،
دكتر نوبخت ضمن تاکید مجدد بر نامتوازن و ناعادلانه بودن کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت,  با پیشنهاد نمایندگان رادیولوژی مبنی بر توقف اجرای این کتاب موافقت نموده و اظهار داشتند که کمسیون بهداشت رایزنی خواهد نمود تا اجرای تعرفه های جدید تا زمان اصلاح آن طبق کتاب مرجع جهانی به تعویق بیافتد.