آخرین دستورالعمل نظارت بر مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد با بیمه های پایه ابلاغ شده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع همکاران گرامی

آخرین دستورالعمل نظارت بر مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد با بیمه های پایه