دکتر منصور فاتحی

 

دوره تخصصی رادیولوژی - دانشگاه علوم پرشکی ایران

دوره تکمیلی سی تی اسکن - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوره فلوشیپ تصویربرداری ماسکولواسکلتال و انفورماتیک تصویربرداری - دانشگاه مریلند ایالات متحده

بورد انفورماتیک تصویربرداری آمریکا

زمینه فعالیت تخصصی: تصویربرداری دستگاه اسکلتی عضلانی - انفورماتیک تصویربرداری