دکتر ایرج هنر بخش

خزانه دار انجمن رادیولوژی ایران

دوره های فلوشیپ اینترونشن،انژیوگرافی از دانشگاه کورنل نیویورک و لایولا شیکاگو آمریکا

استادیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه تخصصی/فوق تخصصی:تومورهای استخوانی