محصولات انجمن

***همکاران گرامی

در این قسمت مجموعه ای کامل از سخنرانیها و کارگاههای آموزشی کنگره ها و سمینارها گردآوری شده است

که با توجه به موضوع و سال کنگره مورد درخواست خود می توانید نسبت به تهیه فایل مربوطه اقدام نمایید.

 

مراحل دریافت پکیج و ارسال  موارد  درخواستی:

ابتدا با توجه به فایل موضوعات آموزشی می توانید موارد دلخواه را انتخاب و طبق جدول ذیل هزینه آن را محاسبه نمایید.

موادآموزشی به تفکیک

مبلغ (تومان)

کنفرانس تصویربرداری پستان به همراه کارگاههای عملی (10 اردیبهشت 97) 130/000
کنفرانس سونوگرافی موسکلواسکلتال به همراه کارگاههای عملی (10 اردیبهشت 97) 130/000
کنفرانس یک روزه سونوگرافی قلب جنین (30 فروردین 97-ساری)(آقای دکتر گرامی و آقای دکتر طرزمنی) 100/000
سمینار تصویربرداری زنان (26 و 27 بهمن 96) 100/000
کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین (15 دی 1396)          (خانم دکتر مرادی) 100/000

کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین (1 دی 1396)            (آقای دکترگرامی)

100/000
َAmniocentesis and Choriocentesis Workshop(آقای دکتر اخلاق پور) (آبان 96) 60/000

 Breast Ultrasound Guided Biopsy Method and Wires and Markers(خانم دکتر صدیقی و خانم دکتر مینو) (آبان 96)      

60/000

Thyroid Workshop New TIRADS ad ATA Classification and FNA Indication(آقای دکتر شریفیان،خانم دکتر آقاقزوینی،آقای دکتر کاظمی) (آبان 96)

60/000

(آقای دکتر صانعی) (آبان 96) Color Doppler Mapping of Varicose Veins

60/000
Systematic Structural of Musculoskeletal Joints MRI (آبان 96) 60/000
کنفرانس داپلر بارداری ،آنومالی،سونوگرافی،اکوی قلب جنین،NT (آبان 96) 100/000(برای شرکت کنندگانی که در کنفرانس حضور داشتند هزینه خرید 80/000 تومان می باشد)
 کارگاه عملی سونوگرافی اندامها (13و14 مهر 96-کرمان)(آقای دکتر نادری) 100/000( برای شرکت کنندگانی که در کنفرانس حضور داشتند هزینه خرید 80/000 تومان می باشد )
  کارگاه عملی سونوگرافی اندام فوقانی و اندام تحتانی (شهریور 96-تهران)(آقای دکتر نادری) 150/000(برای شرکت کنندگانی که در کارگاه حضور داشتند هزینه خرید  50/000 تومان می باشد)
  کارگاه عملی سونوگرانی شانه و زانو (تیر 96 اصفهان)(آقای دکتر کرمی) 100/000

 کارگاه عملی سمینار دو روزه بررسی سونوگرافی آنومالی های جنین و اکوی قلب جنین (Prof. Philippe Jeanty)

250/000
 سخنرانیها و کارگاههای عملی کنفرانس یک روزه غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری (1-کارگاه خانم دکتر فرزانه فتاحی و آقای دکتر محسن آدولی 2-کارگاه آقای دکتر محمد تقی طاقی)(7 عدد دی وی دی) 300/000
به ازای خرید کارگاههای آموزشی داپلر (13 عدد دی وی دی) 120/000
سمینار اسفند 1395 (NT ، آنومالی اسکن، آمنیوسنتز و پزشکی قانونی )

120/000( برای شرکت کنندگانی که در سمینار اسفند حضور داشتند هزینه خرید 50/000 تومان

می باشد)

به ازای خرید هر کارگاه کنگره 34 ( کارگاهی که شامل 1عدد دی وی دی است) 45/000
به ازای خرید هر کارگاه کنگره 34 (کارگاهی که شامل 2 عدد دی وی دی است) 50/000
به ازای خرید هر کارگاه کنگره 33 45/000

به ازای خرید هرکارگاه کنگره 32

40/000

به ازای خرید هر کارگاه کنگره 30

35/000
پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 34 130/000
 پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 33 130/000
 پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 32 120/000

 پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 31

100/000

 پکیج کامل سخنرانیهای کنگره30

80/000

هزینه ارسال با پست

25/000 

هزینه ارسال با پیک برعهده خریدار

 جهت واریز وجه می توانید از دو طریق:

1-     شماره حساب 0100165241002

2-     شماره کارت  6221061051919845 بانک پارسیان به نام انجمن رادیولوژی ایران نسبت به پرداخت وجه اقدام و فیش مربوطه را به شماره نمابر 44411224 ارسال و یا با شماره 44462078 تماس حاصل نمایید.

بعد از تایید وجه واریزی توسط واحد حسابداری ، لیست موارد درخواستی شما به آدرس ذکر شده توسط پست پیشتاز یا پیک ارسال می گردد.

 

فهرست محصولات قابل خریداری :

 

کارگاههای سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

کارگاههای سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران

کارگاههای سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران

کارگاههای سی ویکمین کنگره رادیولوژی ایران

کارگاههای سی امین کنگره رادیولوژی ایران