محصولات انجمن

***همکاران گرامی

در این قسمت مجموعه ای کامل از سخنرانیها و کارگاههای آموزشی کنگره ها و سمینارها گردآوری شده است

که با توجه به موضوع و سال کنگره مورد درخواست خود می توانید نسبت به تهیه فایل مربوطه اقدام نمایید.

 

مراحل دریافت پکیج و ارسال  موارد  درخواستی:

ابتدا با توجه به فایل موضوعات آموزشی می توانید موارد دلخواه را انتخاب و طبق جدول ذیل هزینه آن را محاسبه نمایید.

موادآموزشی به تفکیک

مبلغ (تومان)

کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین (1 دی 1396) 100/000
َAmniocentesis and Choriocentesis Workshop (آبان 96) 60/000

 Breast Ultrasound Guided Biopsy Method and Wires and Markers (آبان 96)      

60/000

Thyroid Workshop New TIRADS ad ATA Classification and FNA Indication (آبان 96)

60/000

 (آبان 96) Color Doppler Mapping of Varicose Veins

60/000
Systematic Structural of Musculoskeletal Joints MRI (آبان 96) 60/000
کنفرانس داپلر بارداری ،آنومالی،سونوگرافی،اکوی قلب جنین،NT (آبان 96) 100/000(برای شرکت کنندگانی که در کنفرانس حضور داشتند هزینه خرید 80/000 تومان می باشد)
به ازای خرید کارگاه عملی سونوگرافی اندامها (13و14 مهر 96-کرمان) 100/000( برای شرکت کنندگانی که در کنفرانس حضور داشتند هزینه خرید 80/000 تومان می باشد )
به ازای خرید دی وی دی کارگاه عملی سونوگرافی اندام فوقانی و اندام تحتانی (شهریور 96-تهران) 150/000(برای شرکت کنندگانی که در کارگاه حضور داشتند هزینه خرید  50/000 تومان می باشد)
به ازای خرید دی وی دی کارگاه عملی سونوگرانی شانه و زانو (تیر 96 اصفهان) 100/000

به ازای خرید کارگاه عملی سمینار دو روزه بررسی سونوگرافی آنومالی های جنین و اکوی قلب جنین (Prof. Philippe Jeanty)

250/000
به ازای خرید سخنرانیها و کارگاههای عملی کنفرانس یک روزه غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری (1-کارگاه خانم دکتر فرزانه فتاحی و آقای دکتر محسن آدولی 2-کارگاه آقای دکتر محمد تقی طاقی)(7 عدد دی وی دی) 300/000
به ازای خرید کارگاههای آموزشی داپلر (13 عدد دی وی دی) 120/000
به ازای خرید دی وی دی های سمینار اسفند 1395 (NT ، آنومالی اسکن، آمنیوسنتز و پزشکی قانونی )

120/000( برای شرکت کنندگانی که در سمینار اسفند حضور داشتند هزینه خرید 50/000 تومان

می باشد)

به ازای خرید هر کارگاه کنگره 33 45/000

به ازای خرید هرکارگاه کنگره 32

40/000

به ازای خرید هر کارگاه سالهای قبل

35/000
ازای خرید پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 33 130/000
ازای خرید پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 32 120/000

به ازای خرید پکیج کامل سخنرانیهای کنگره 31

100/000

به ازای خرید پکیج کامل سخنرانیهای کنگره های قبل

80/000

به ازای خرید هر سخنرانی سمینار زنان

10/000

هزینه ارسال با پست

براساس وزن

هزینه ارسال با پیک برعهده خریدار

 جهت واریز وجه می توانید از دو طریق:

1-     شماره حساب 0100165241002

2-     شماره کارت 6221061051919845

بنام انجمن رادیولوژی ایران نسبت به پرداخت وجه اقدام و فیش مربوطه را به شماره نمابر 44411224 ارسال و یا با شماره 44462078 تماس حاصل نمایید.

بعد از تایید وجه واریزی توسط واحد حسابداری ، لیست موارد درخواستی شما به آدرس ذکر شده توسط پست پیشتاز یا پیک ارسال می گردد.

 

فهرست محصولات قابل خریداری :

1-کارگاههای سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران

2-کارگاههای سی و دومین کنگره رادیولوژی ایران

3-کارگاههای سی ویکمین کنگره رادیولوژی ایران

4-کارگاههای سی امین کنگره رادیولوژی ایران

5- کارگاههای بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران

6- کارگاههای بیست و هشتمین کنگره رادیولوژی ایران

7- سخنرانی های دومین سمینار تصویربرداری زنان و مامایی(پاییز 1390)